Eline Brontsema

Tuin M.R., houtsnede, Eline Brontsema Kas in de zon, houtsnede Zonlicht bij S., houtsnede, Eline Brontsema

Kantine K.A., houtsnede, Eline Brontsema Woonkamer S., houtsnede Eline Brontsema Tuin Coehoornsingel, houtsnede, Eline Brontsema

Lege kamer, houtsnede, Eline Brontsema Etalage, houtsnede Stoeltjes, houtsnede, Eline Brontsema

Terras F., houtsnede Terras Eemshorn, houtsnede, Eline Brontsema

Venster, Eline Brontsema Kantine Academie, Eline Brontsema Het theorielokaal, Eline Brontsema

Portret E., Eline Brontsema De badkamer, Eline Brontsema Bankje Coehoornsingel, ELine Brontsema

Woonkamer S. en E., Eline Brontsema Heresingel, Eline Brontsema Raam K. A., aquatint, Eline Brontsema

Modelstudie, Eline Brontsema Modelstudie, Eline Brontsema Modelstudie, Eline Brontsema